Úvod / Aktuality

Retro ARMS procesor pro Retro ARMS mechaboxy

19. 05. 2015

Představujeme Retro ARMS procesor pro Retro ARMS mechaboxy V2, SR25 a Mechabox s int. hop komoru.

Jednotka používá mikroprocesor s mosfety. Přidává 6 režimů střelby včetně nastavitelné dávky, plynulou změnu rychlosti střelby, aktivní brzdění motoru, přednatažení pístu a indikaci vybitého akumulátoru. Hlídá procházející proud a napětí ve zbrani. Určeno pouze pro mechaboxy RetroARMS. Uložení zařízení dovnitř mechaboxu místo spoušťových kontaktů. Určeno pro všechny běžně používané baterie (Ni-xx 8.4V-12V, lipol 7.4V-11.1V). Programování zařízení se provádí přes spoušť, zpětná signalizace pro uživatele využívá vibrace motoru.

MÓD STŘELBY

1.volba: standardní režim střelby jako v normální AEG zbrani

2.volba: v AUTO režimu se krátkým stiskem spouště vystřelí dávka (3 rány), při držení spouště je automat(tovární nastavení). Jednotlivé nezměněny

3.volba: v AUTO režimu se vystřelí jednotlivě. Jednotlivé nezměněny

4.volba: v AUTO režimu se vystřelí pouze dávka (3 rány). Jednotlivé nezměněny

5.volba: v obou režimech se vystřelí jedna kulička s časovou prodlevou pro další výstřel (nastavitelné - volba 6).              Krátká vibrace po uplynutí prodlevy. První 3 výstřely bez prodlevy (přeskočí se po 2min nečinnosti).

6.volba: v režimu jednotlivé jsou první 3 výstřely po jedné ráně (přeskočí se po 2min nečinnosti). Poté se                      vystřelí dávka (3 rány). V AUTO režimu se krátkým stiskem spouště vystřelí dávka, při držení spouště                je automat.

7.volba: v režimu jednotlivé jsou první 3 výstřely po jedné ráně (přeskočí se po 2min nečinnosti). Poté se                      krátkým stiskem spouště vystřelí 1 rána, při držení spouště je dávka (3 rány). V AUTO režimu se                      krátkým stiskem spouště vystřelí dávka (3 rány), při držení spouště je automat.

ČAS DÁVKY - Při každém stisku spouště bude zkrácena/prodloužena délka doby výstřelu v dávce o 12%. Můžete si tak zpřesnit cyklus dávky nebo zvýšit/ snížit počet vystřelených kuliček. Pro změnu počtu výstřelů o 1 zmáčkněte spoušť 8x až 10x. (Tovární nastavení jsou 3 rány, rozsah 1 - 10 ran)

MOTOR – Změna rychlosti - Při každém stisku spouště se zpomalí/zrychlí motor o 5%. Vhodné použít při příliš vysoké kadenci. (Tovární nastavení je 100%) VAROVÁNÍ - Nesnižujte kadenci pod 10 ran/s, procesorovka se může zničit.

PRODLEVA - Nastavení času, po který není možné znovu vystřelit v Módu střelby 5. Výchozí prodleva je Střední, můžete změnit čas mezi výstřely na kratší či delší dobu. Po uplynutí prodlevy po výstřelu motor velmi krátce zavibruje. Tato vibrace vás upozorní, že můžete znovu vystřelit. 6 Vysvětlivky k programům 2/2

PŘEDNATAŽENÍ - Při zapnuté funkci se píst po výstřelu na režim jednotlivé částečně stlačí. Tím je po stisku spouště menší prodleva výstřelu, než když je píst v uvolněné poloze. Pokud po výstřelu držíte spoušť aspoň 3 sekundy, zbraň ještě jednou výstřelí, ale tentokrát je s píst v uvolněné poloze. Pružina se tak nenamáhá - použijte před uložením zbraně. Přednatažení je funkční pouze se zapnutou aktivní brzdou (9. volba). (vypnuto v továrním nastavení)

RYCHLÝ VÝSTŘEL - Funguje pouze s volbou 4 - MOTOR - Snížení rychlosti. První výstřel je vždy s 100% kadencí, další výstřely jsou s nastavenou sníženou kadenci. Funkce slouží pro rychlou odezvu zbraně při stisku spouště. (zapnuto v továrním nastavení)

AKTIVNÍ BRZDA - Při zapnuté funkci píst není při střelbě jednotlivými ranami částečně natažen a tryska z větší části zamyká komoru. Brzdný účinek motoru je silnější se zátěžovými motory. Mechanismus AEG zbraně v režimu AUTO zastaví píst v náhodné pozici, s touto funkci pouze rychleji. Můžete si zvolit 3 stupně síly brzdění motoru nebo tuto funkci úplně vypnout. Vyšší síla brzdění je vhodná pro zbraně s vysokou kadencí. (v továrním nastavení je tato volba zapnuta na střední intenzitu brzdění)

HLÍDÁNÍ BATERIE - Funguje pouze se správně nastaveným typem používané baterie! Pokud má baterie nízké napětí, motor po výstřelu zavibruje. Nyní je vhodné vyměnit baterii při nejbližší příležitosti. Když je baterie vybitá, motor ve zbrani místo střelby vibruje. Baterie není odpojena, procesorovka ji velmi pomalu vybíjí. (v továrním nastavení je funkce vypnuta)

TOVÁRNÍ RESET - Po zadání této volby ihned zmáčkněte a držte spoušť, dokud neucítíte dlouhou vibraci -> zbraň poté nebude na nic reagovat. Odpojte baterii, pak znovu zapojte - procesorovka je nyní zpět ve výchozím nastavení z výroby v továrně

Zpět na novinky